Kompetenz-und Wissenschaftszentrum für intelligente Energienutzung - WiE

Logo: Kompetenz- und Wissenschaftszentrum für intelligente Energienutzung - WiE

 www.wie-zentrum.de

Kompetenz- und Wissenschaftszentrum für intelligente Energienutzung (WiE, kompetence- og videnskabscentret for intelligent energiudnyttelse) er et af kompetencecentrene under Technischen Hochschule Lübeck. Centret ledes af Prof. Dr. Bruce-Boye og fungerer som videnskabelig institution for forskning, uddannelse og dialog på områderne moderne energiforsyning og energiindustri.

WiE beskæftiger sig blandt andet med energi-informations- og -kommunikationsteknologier til den regionale udvidelse af infrastrukturen til intelligent konvertering og udnyttelse af energiformer. Dette omfatter også de lovmæssige rammebetingelsers effekter og vekselvirkninger på det teknologiske skifte inden for energiindustrien. I den forbindelse behandles en række "intelligente energitæller"-koncepter (smart metering) til en dataindsamling med kort cyklus og tidssvarende egenforbrugskontrol samt generering af dynamiske tariffer som forskningsemner.

Der udvikles og evalueres korttidsprognoser inden for rammerne af forskningen i automatiseret belastningsstyring.WiE beskæftiger sig endvidere med konceptudvikling inden for virtuelle kraftværker til forsyningssikring og netregulering i forbindelse med konverteringen fra central til decentral energiforsyning. Ved at integrere agentsystemer kan der opnås en intelligent decentral styring af alle aktører i forsyningsnettet.

Deltagelsen i Interreg 5A-projektet sikrer en grænseoverskridende videnoverførsel og et intensivt samarbejde med andre institutioner i programområdet. Derudover vil de eksisterende fokusområder for forskningen kunne intensiveres.


Kontakt

Mareike Redder
Fon: +49 451 300 5620
E-Mail: mareike.redder(at)fh-luebeck.de