Mads Clausen Institut ved Syddansk Universitet

Logo: SDU - Mads Clausen Institute

 www.sdu.dk/MCI

Mads Clausen Instituttet er en del af det Tekniske Fakultet ved Syddansk Universitet (SDU) ig ligger i Sønderborg, tæt ved grænsen til Tyskland. Mads Clausen Instituttet huser følgende videnskabelige hovedaktiviteter:

  • Mekatronik
  • Elektronik (Effektelektronik)
  • Innovation og Iværksætteri
  • Nanoteknologi
  • Nanofotonik

  Alle forskningsområder arbejder tæt sammen med industrivirksomheder og netværksorganisationer fra især den dansk/tyske grænseregion.


  Link Power elektronik: http://www.sdu.dk/om_sdu/institutter_centre/mechatronics


  MCI som leadpartner in carpeDIEM

  MCI har allerede stor erfaring som leadpartner i andre grænseoverskridende Interreg projekter. I projektet carpeDIEM bidrager vi med vores kompetencer inden for intelligent energistyring og decentrale intelligente styrings- og reguleringsmetoder samt med embedded mekatroniske systemer. Vi arbejder hen mod en styring af anvendelser inden for energisektoren og især med et distribueret energistyringssystem. Endvidere styrkes det lokale grænseoverskridende samarbejde med aktive partnere, netværkspartnere og industri i energisektoren og indenfor intelligent energistyring.


  Kontakt

  Dr. Katharina Rubahn
  Fon: +45 6550 1224
  E-Mail: kru(at)tek.sdu.dk