Europa-Universität Flensburg

Logo: Europa-Universität Flensburg

 www.znes-flensburg.de

Området "energi- og miljøstyring" ved Europa-Universität Flensburg er en del af det tværfaglige center for bæredygtige energisystemer, der involverer et samarbejde mellem flere universiteter – Zentrum für Nachhaltige Energiesysteme (ZNES). Professoratet for energi- og ressourceindustri omfatter en forskergruppe bestående af omkring 10 personer under ledelse af Prof. Dr. Hohmeyer. Gruppen beskæftiger sig med emner inden for energi- og miljøstyring.
Forskningsaktiviteterne på området "energi- og miljøstyring" er fordelt på to fokusområder: for det første udvikling og analyse af energisystemer, der er 100 % baseret på vedvarende energi, for det andet udvikling af lokale og regionale koncepter for klimabeskyttelse. Hovedmålet er at skabe et globalt miljøvenligt energisystem, der er til at betale.
Derudover bliver der på masteruddannelsen af samme navn uddannet industriingeniører inden for "energi- og miljøstyring".
 
Europa-Universität Flensburg kommer i projektets løbetid til at indsamle ny og mere omfattende viden om de distribuerede energisystemer, navnlig hvad angår de forskellige forbrugeres energibehov. Tidligere udviklede energisystemmodeller („renpass“, „openMod.sh“) kan understøtte udviklingen under inddragelse af den nye viden.
 
Europa-Universität Flensburg råder over stor ekspertise inden for udvikling af elektricitetssystemer og har udviklet en egen effektiv simuleringsmodel i form af „renpass“-platformen. Renpass har en høj tidsmæssig og regional opløsning og vil kunne videreudvikles inden for rammerne af projektet med henblik på udvikling af det regionale energisystem.

 

 


Kontakt

Sönke Bohm
Fon: +49 461 805 3014
E-Mail: Soenke.bohm(at)uni-flensburg.de