Resultater

Case studier, data indsamling og sumuleringerSelvforsyning gennem integration og intelligent kontrol af energilagre

I løbet af projektets tid blev der foretaget
analyser af forskellige casestudier, som fungerede som referencecases i forbindelse
med udviklingen af DIEM-systemet.

Der er blevet udført en analyse af den rolle, som et lokalt optimeret energiforsyningssystem
(f.eks. et landsbynet) spiller inden for det nationale og internationale
forsyningssystem. Simulationer viser de bedste løsninger.

DIEM systemet, opbygningDIEM intelligente ladeinfrastrukturer

DIEM-systemet er en alsidig software- og hardwareløsning, der består af et
software-, et kommunikations- og et DIEM-brugerniveau. Lær mere om interaktionen af de forskellige niveauer.

En stigende andel eldrevne køretøjer kræver en passende og pålidelig infrastruktur, der er til at betale – og dette omfatter ladestationer. Udfordringen i forbindelse med integrationen af denne infrastruktur er den stigende belastning, navnlig spidsbelastningen, på det eksisterende net. 
Prøv vores online simulering!

 

carpeDIEM understøtter UN verdensmålene